Projekt „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašim“

V předešlých letech bylo kolem Blanice vykáceno mnoho starých stromů a celé koryto řeky prošlo rozsáhlými úpravami, které by měly zabránit povodním, které jsme tu zažili v loňském  roce. S těmito úpravami jsou spojeny i rozsáhlé výsadbové práce.

Kolem řeky vzniklo mnoho oplocenek, kam jsme vysázeli tisíce prostokořenných i obalovaných keřů jako např. líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), hloh obecný (Crataegus monogyna), krušina olšová (Frangula alnus) a další.

Podél obou břehů řeky bylo vysázeno několik set kusů stromů – dub (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm habrolistý (Ulmus minor), jilm vaz (Ulmus laevis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor mléč (Acer platanoides).
 
Jedním z nejvýraznějších výsadbových počinů je alej podél nově vzniklé cyklostezky, kterou tvoří 96ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus).
Do břehů řeky jsme vloni na jaře napíchali přes 20 000 vrbových řízků. Začátkem června ale přišla velká voda, která zmařila veškeré naše úsilí a většinu řízků odnesla. To pro nás byla značná škoda, protože takové množství vrb jsme ořezávali a střihali několik dlouhých týdnů.

Proto nám letos v zimních měsících nezbylo nic jiného, než se opět chopit nůžek a vyrazit na vrby, než začnou rašit. Dnes už jsou vrbové řízky u řeky zakořeněné, a tak se můžeme těšit na dobu, kdy se vegetace kolem řeky rozroste a bude nám poskytovat příjemný stín jako tomu bývalo před pár lety.