Obnova a údržba parků

 Obecní zeleň je důležitou součástí charakteru obce. Dobře komponovaná zeleň může zcela změnit ráz obce. Proto by zeleň měla být dobře udržovaná a podle potřeby doplňována novými jedinci. Součástí stávající zeleně ale i výsadeb by měly být keře či květinové záhony, které budou mít převážně reprezentativní funkci, ale zpříjemní pobyt na ulicích i stálým obyvatelům obce.

Parky jsou nedílnou součástí rázu obcí. Mohou se zde konat slavnosti, různé akce, nebo mohou sloužit pouze pro rekreaci. Proto by měly být intenzivně udržovaným prostorem.  Nejdůležitějšími zásahy v zeleni parku jsou arboristické práce na stromech. Tyto zásahy by měla provádět pouze společnost s odbornými pracovníky. Jinak by poškození dřevin při špatné manipulaci mohlo být také nevratné. Park je možné oživit kvetoucími keři či květinovými záhony, které dodají parku ten správný ráz a esteticky ho příjemně dotvoří. Neocenitelnou součástí mohou být také vodní plochy či dekorativní stavby jako sochy nebo fontány. 

Projektování

Nabízíme

 • zpracování projektů na obnovu a údržbu veřejné zeleně
 • inventarizaci stávajících dřevin se zákresem do mapy
 • poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků

 

Realizace a údržba

Nabízíme

 • realizaci celých parků či jejich částí
 • kompletní výsadbu rostlin od dodání materiálu po samotnou výsadbu
 • terénní úpravy
 • zakládání trávníků, trvalkových, sezónních záhonů a jejich následná údržba
 • kompletní povýsadbovou péči a standardní údržbu zeleně
 • sečení travnatých ploch se sběrem, mulčování, provzdušnění trávníku, shrabání listí, hnojení
 • likvidaci invazních rostlin, zásahy proti chorobám a škůdcům
 • frézování pařezů a štěpkování dřevní hmoty