Naše projekty

Naše organizace se několikrát účastnila významných revitalizací vodních toků.

Jedním z nich byl Pekelský potok poblíž obce Zdislavice revitalizovaný v roce 2006. Celkem zde bylo vysázeno 16 500 nových stromů a keřů, které doplňovalo bezmála 3 500 řízků vrb.

Doprovodnou zeleň jsme sázely v roce 2010 také v rámci revitalizace lokality Kačina nedaleko Votic v přírodním parku Džbány - Žebrák. Výsadba čítala 257 odrostků stromů a 3 055 keřů, které byly oploceny celkem 700 m lesnické oplocenky. V lokalitě vznikla soustava tůní a malý rybníček.


Další revitalizované toky a vodní plochy: