Mimolesní zeleň v krajině

Naším hlavním cílem je obnova rozptýlené zeleně v krajině a to v podobě výsadeb alejí či remízů. Všechny práce zajišťujeme od projektu po realizaci, včetně dodání rostlinného či stavebního materiálu. Rozptýlená zeleň je jedním ze základních rysů České krajiny a dodávají jí neopakovatelný ráz. Proto se od roku 1998 snažíme o její návrat do volné krajiny. Ročně vysadíme několik tisíc původních domácích dřevin a vysokokmenů ovocných stromů. V letošním roce již máme přes 200 kilometrů vysazených alejí.

 

PROJEKTOVÁNÍ

Nabízíme
  • Zpracování projektů na zeleň do volné krajiny - plošné a liniové vegetační prvky, protierozní pásy
  • Poradenství a pomoc při získávání stavebních povolení
  • Poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků
     

REALIZACE A ÚDRŽBA

Nabízíme
  • výsadbu a opravu alejí
  • následnou údržbu - zálivka, oprava zálivkových mís, odstraňování ochran a ukotvení, výchovné řezy v průběhu růstu dřevin
  • výsadbu remízů a keřových pásů, budování oplocenek
  • sekání extenzivních ploch s mulčovánímVýsadba alejí.


Založení remízů.


Sekání extenzivních výsadeb s mulčováním.