Reference

Rekonstrukce zeleně v obci Křivsoudov, 2015
Obec Křivsoudov, kontakt: František Zelenka, náklady na obnovu: 0,6 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně v Trhovém Štěpánově, 2015
Obec Trhový Štěpánov, kontakt: Ing. Václav Nekvasil, náklady na obnovu: 1 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně ve Vlašimi, I., II. etapa - 2014, III. etapa - 2015
Město Vlašim, kontakt: vedoucí investičního odboru Zdeněk Dvořák, náklady na obnovu: I. etapa - 2,3 mil. Kč, II. etapa - 2 mil. Kč, III. etapa - 3,1 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zámeckého parku v Třebešicích, 2014

náklady na obnovu: 3 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně ve městě Sázava, 2014

Město Sázava, kontakt: Petr Šibrava, náklady na obnovu: 4,5 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně  v Benešově (I. etapa), 2014
Město Benešov, kontakt: Ing. Jaroslav Hlavnička, náklady na obnovu: 2,1 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně v Týnci nad Sázavou, 2014

Město Týnec nad Sázavou, kontakt: Mgr. Martin Kadrnožka

Založení interaktivního prvku ÚSES v Hostivici, 2013
Obec Hostivice, kontakt: Jaroslav Kratochvíl, náklady: 0,8 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně v obci Mirošovice, 2012
Obec Mirošovice, kontakt: MUDr. Tomáš Zvěřina, náklady na obnovu: 0,9 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně v obci Václavice, 2012

Obec Václavice, kontakt: Zdeněk Votruba, náklady na obnovu: 1 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce zeleně v obci Senohraby, 2011
Obec Senohraby, kontakt: Ing. Pavel Pangrác, náklady na obnovu: 1 mil. Kč (bez DPH)

Rekonstrukce přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi
Město Vlašim, kontakt: vedoucí investičního odboru Zdeněk Dvořák

Zajištění komplexní odborné péče o dřeviny ve správním obvodu města Vlašim
Město Vlašim, kontakt: vedoucí investičního odboru Zdeněk Dvořák

Zajištění komplexní odborné péče o dřeviny ve správním obvodu města Týnec nad Sázavou
Město Týnec nad Sázavou, kontakt: Mgr. Martin Kadrnožka

Arboristické práce ve správním území města Benešov
Město Benešov, kontakt: Ing. Josef Tulach

Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích
Národní muzeum, kontakt: Mgr. Ludmila Fiedlerová

Pravidelná údržba přírodovědně cenných lokalit na území CHKO Blaník
CHKO Blaník, kontakt: Ing. Mgr. Martin Klaudys

Výsadba více jak 200 km alejí na Podblanicku
20 obcí na Podblanicku

Pravidelná údržba památných stromů ve správním území MÚ Vlašim
MÚ Vlašim, odbor životního prostředí, kontakt: vedoucí odboru ŽP Ing. Jana Zmeškalová