Zámecký park Třebešice

Úprava zámeckého parku v Třebešicích

Úprava parku probíhala mezi lety 2011 - 2014. Celkem bylo ošetřeno 62 vzrostlých stromů, vysazeno pak bylo přes 5 220 dřevin. Vzhledem k zanedbanému stavu parku muselo dojít k výraznému kácení. Zámek se nachází 13 km severozápadně od Vlašimi.

Mapa celého objektu (google.cz/maps/)

Bylo nutné vykácet velké množství starých a nevhodných dřevin.

V parku vládl co do kompozičního hlediska velký chaos.

Cenné vzrostlé stromy byly arboristicky ošetřeny.

Aby byla možná další výsadba bylo nutné vyfrézovat vzniklé pařezy.

Plochy byly  poté zbaveny plevelů.


Následovala úprava terénu bránami, vybrání kamenů a vyhrábání kořenů. Poté se vytyčily nové záhony.

Po vykácení přestárlého sadu i s vytrháním kořenů byl založen nový trávník a nový ovocný sad. Ten se skládá z různých odrůd jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek a ringlí.


Před statkem byl vybudovan nový okrasný parter, který byl vhodný k baroknímu zámku.V parteru bylo vysázeno 550 ks růží čtyř odrůd.

Po obvodu byly vysázeny tisy, které tvoří rámec celé výsadby.


Důležitým aspektem pro vytvoření celistvé plochy byly nové cesty.


Záhony v centrální části lesoparku vyplnily půdopokryvné rostliny jako břečťan popínavý a barvínek menší. Doplněny byly některými druhy trvalek.

Kolem lesoparku byly vysazeny rododendrony, azalky a kaliny.


Výsadba obsahovala i nové alejové stromy jako duby, jilmy a habry.
 

Po půl roce od výsadby azalek a rododendronů můžeme obdivovat nádherně rozkvetlé keře.
 

V době obnovy parku docházelo i k rekonstrukci staveb zámku.


Většina budov již měla novou střechu a dodělávaly se fasády.

nahoruzpět...