Týnec nad Sázavou

Celý projekt byl spuštěn na jaře roku 2012. Dle vypracovaného projektu byly do obnovy zařazeny veřejná prostranství ve vlastnictví města. Došlo ke kácení starých či poškozených dřevin, celkem 406 ks a vzrostlé stromy byly arboristicky ošetřeny, celkem 259 jedinců. Na místě kácení, či na zcela nových místech vznikla nová výsadba stromů, keřů a květin, celkem pak 9 766 ks.

Celková proměna zelených ploch přinesla všem občanům města, návštěvníkům a turistům, příjemnější, bezpečnější a kulturnější prostředí.

Na místním hřitově došlo k vykácení živého plotu ze zeravů,


kvůli jejich značnému proschnutí.


Po vykácených dřevinách došlo k výsadbě nových hlohů.


zpět...