Vlašim

Obnova zeleně ve Vlašimi

V letech 2005 - 2015 měla organizace na starosti obnovu a údržbu zeleně ve městě Vlašim.

I. a II. etapa rekonstrukce zeleně proběhla v roce 2014. III. etapa pak v roce 2015.

V rámci první etapy bylo vysázeno 800 stromů a 8 100 keřů, ošetřeno pak bylo 115 dřevin. Ve druhé etapě bylo vysázeno 160 stromů a 12 800 keřů, ošetřeno bylo 150 dřevin. V průběhu třetí etapy se vysadilo 191 stromů a 12 800 keřů, ošetřilo se 660 kusů dřevin.

V rámci všech tří etap se tedy vysadilo 1 151 stromů, 33 700 keřů. Ošetřeno bylo na 925 stromů.

Nová výsadba


Nový rododendronový záhon v Tylově ulici.


Příprava půdy pro osetí travní směsí.


Nová výsadba okrasných dřevin.


Protierozní opatření na strmém svahu,


který je osázený půdopokryvnými dřevinami a zaborkován.


Nová výsadba smíšeného trvalkového a keřového záhonu.


Nová výsadba myrobalánu na Vorlině.


V ulici Jana Masaryka proběhla nová keřová výsadba do kruhů v parkovišti,

   
doplněny byly růžovými akáty.    Nově osázené Žižkovo náměstí.


Výsadba okrasnch jabloní.


Výsadba a borkování strmého svahu.

nahoru

Výřez náletů
Před novou výsadbou, musely být odstraněny zejména nálety dřevin.

nahoru

Údržba zeleně


Řez javorů ´´ na hlavu ´´.
    
který dopadne takhle.                  Výchovný řez mladých hlohů.


Zmlazení okrasných keřů.


Štěpkování vzniklého rostlinného odpadu.


Po kácení je vždy vhodné odstranit pařez, např. frézováním.
Velmi důležité je pletí záhonů trvalkových, keřových i v okolí nové výsadby stromů.


Velmi důležitá je zálivka všech nově vysazených rostlin.


Součástí obnovy byla také MŠ Vorlina


Bylinkový záhon pro děti.


Stavba vrbové chýše.


Nová výsadba dřevin před budovou školky.


Důležitou součástí výsadeb bylo vždy i založení trávníku.nahoruzpět...