Péče o chráněná území - Naše projekty

Naše organizace se stará o několik významných lokalit v chráněných územích. Mezi tyto významné lokality patří:
 

 • Rašeliniště Na pramenech

 • Podmáčené louky u Blažejovic

 • Jinošovské údolí

 • Na Hrbě u Pravonína

 • Na Kačině

 • Přírodní památka V olších

 • Přírodní rezervace Podlesí

 • Přírodní památka Rybníček u Studeného

 • Řísnické louky

 • Vstavačová louka u Sedmpán

 • Smrčiny

 • Mokřady V Boučících U Tisku

 • Přírodní rezervace Údolí potoka u Dolské myslivny

 • Přírodní památka Částrovické rybníky

 • Nivní louky Sázavy u Chabeřic

 • Přírodní památka Křečovický potok

 • Mokřadní louky u Minártic

 • Přírodní rezervace Podhrázský rybník

 • Přírodní památka Rybník Pařez

 • Louka u Sedlčského rybníka

 • Mokřadní louka u Sušetic

 • Upolínová louka u Losin

 • Upolínová louka u Vranic

 • Mokřadní louka u Vrbětína

 • Mokřadní louka u Kopanin

 • Mokřadní louka u Straých Práchňan