Zahradní jezírka a vodní prvky

Voda se stává vrcholem a ozdobou zahrady v několika podobách. Základním rozdělením je voda stojatá nebo voda tekoucí. Tekoucí voda sebou přináší žádoucí efekt ve formě zvuku. Naopak stojatá voda se může stát zrcadlem Vaší zahrady.
 

Projektování

Nabízíme

 • komplexní projekty zahradních jezírek
 • poradenství v oblasti výstavby a údržby jezírka
 

Realizace a údržba

Nabízíme

 • zaměření a vytyčení jezírka
 • výkopové práce, popř. odvoz a uložení vykopané zeminy
 • hrubou a jemnou terénní modelaci stěn jezírka
 • montáž a instalci technologických rozvodů
 • stavbu filtrační šachty
 • položení a svaření geotextilie, položení a svaření jezírkové folie
 • dekorační dokončovací práce na jezírku (pokrytí jezírka dekoračním kačírkem, umístění soliterního prvku - velký kámen, ...)
 • montáž filtračního systému a kontrola jeho správné funkčnosti
 • výsadbu vlhkomilných a vodních rostlin 

Typy jezírek


Jezírka mohou být rozdělena podle tvaru nádrží, jejich velikosti, hloubce, barvě, materiálu, nebo podle druhu ozelenění. Nezanedbatelný vliv má voda také na mikroklima v zahradě.
 
Do zahrady přírodní se hodí zahradní jezírka. Ta se v současné době stala velmi moderními prvky a stávají se tak nedílnou součástí většiny realizovaných projektů zahrad. Poskytují radost a potěchu nejen nám, ale navíc jsou většinou ihned zabydleny vodními živočichy, se kterými je radost se o své vodní dílo podělit.

Typem přírodních jezírek je jezírko koupací. Takové jezírko by mělo mít přírodní pískovou filtraci bez z jakéhokoli používání chemie!!! V takových vodách pak život jen kvete. Součástí jezírek mohou být také ryby, které nám ještě více zpestří život v zahradě. A pak jaké je potěšení si v parných letních dnech zaplavat v chladné vodě.

Dalšími prvky v přírodní zahradě mohou být potoky, potůčky, tůňky či rybníčky vkusně zakomponované do okolní výsadby a celkové kompozice.

Naopak okrasná jezírka slouží jen pro potěchu oka a poskytnou útočiště mnoha živočichům a rostlinám, kteří zde najdou domov. Tyto organismy je pak nutné chránit a pečovat o ně.

Do formálnějších zahrad je vhodné zakomponovat stylové bazény, fontány, vodotrysky, kaskády, pítka aj. Tyto prvky oživí a osvěží celkový vzhled zahrady a dodají ji osobitý ráz, dle vkusu každého člověka.
 
Vodní prvek by však měl vždy korespondovat se stylem zahrady, měl by ji dotvořit a nenásilně s ní splynout.
 

Postup realizace okrasného jezírka


Postup realizace okrasného zahradního jezírka:

 • vyznačení obrysu budoucího jezírka
 • vyhloubení jámy s odstraněním kamenů, kořenů a dalších ostrých předmětů
 • jáma se vysype pískem, přičemž se tvar jezírka dotvoří jemnou modelací
 • na písek se uloží geotextilie či polyesterová izolační podložka
 • na tuto vrstvu se poté položí a následně svaří jezírková folie
 • jezírko se napustí vodou, mělké zóny se pokryjí okrasným kačírkem, kameny a upraví se okraj jezírka
 • výsadba vodních a vlhkomilných rostlin

Fotogalerie:


        
Vyhloubení jámy, terénní modelace. Vysypání jámy pískem, jemná modelace.Položení geotextilie a fólie, napuštění jezírka.


Pokrytí mělkých zón okrasným kačírkem, kameny.


Napuštěné jezírko.


Jezírko 1. rok po výsadbě.


Jezírko 2. rok po výsadbě.


Zapojená vegetace okrasného jezírka.

Další jezírko

 


nahoruzpět...