Závlahové systémy

Automatické závlahové systémy poskytují komfort nejen uživateli zahrady ale i vegetaci v ní. Jde vlastně o nahrazení či doplnění dešťových srážek. Tento druh závlahy je i velice ekonomický jelikož dávkuje vodu jen v potřebné míře, a rostliny nepřelévá.


Projektování

Nabízíme
  • kompletní projekty závlahových systémů
  • kalkulaci nákladů

Realizace a údržba

Nabízíme
  • výkopové práce spojené s realizací
  • dovoz materiálu
  • samotnou instalaci systému
  • zazimování, jarní spuštění a servis





Typy závlahových systémů

Závlaha postřikem - principem je, že voda je na pozemek dopravována z vodních zdrojů, a následně potrubím rozváděna do postřikovačů.

rozprašovací postřikovače - používají se zejména na menší a členitější plochy. Postřikovač rozstřikuje vodu v celistvém vodním vějíři v nástavné výseči.
Dostřik vody je od 0,6 do 5,5 m při tlaku 2 - 2,5 baru.

  • instalujeme rozprašovací postřikovače Hunter PS-ULTRA


rotační postřikovače - využívají se na větší pravidelné plochy. Principem je, že kolem svislé osy spolu s rozstřikovače stříkají jeden nebo i více paprsků vody. při tlaku 3 - 4,8 baru je dostřik vody 6 - 14 m.

  • instalujeme rotační postřikovače Hunter PGM-SRM a další

Kapková závlaha - velmi efektní způsob závlahy, voda je dodávána přímo do kořenové zóny rostlin, a proto nedochází k výparu. Závlaha může probíhat bez omezení provozu na ploše, kde chceme zavlažovat.
 


Technologie:

Nejdůležitějším komponentem závlahového systému je potrubí. Průměr bývá nejčastěji 25, 32 nebo 40 mm. Potrubí musí být kvalitní, aby odolávalo vyššímu tlaku.
Důležitou součástí je také ovládací jednotka. Ta má za úkol otevírat elektromagnetické ventily, které vpouští do potrubí vodu.

V zahradě je pak umístěno dešťové čidlo, které v případě deště závlahu okamžitě přeruší.






nahoru



zpět...