Všechny aktuality

NA PODBLANICKU VYSADILI DVOUSTÝ KILOMETR ALEJÍ

aktuality

23.10.2018

Podblanicko. Výsadba jubilejní aleje završila 25 let spolupráce Českého svazu ochránců přírody Vlašim a obcí při obnově alejí. Sázení nové lipové aleje v místě slavné bitvy u Jankova se ujali sami starostové spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou.

Na místo tradičních pietních aktů se v pátek 19. října 2018 stal vrch Habrovka svědkem oslavy spolupráce obcí, neziskového sektoru i státních institucí při návratu zeleně do české krajiny. Na 30 starostů a zástupců obcí spolu s ministrem Richardem Brabcem a hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou vysadili 19 lip podél nové polní cesty mezi Ratměřicemi a Jankovem.

Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se 70ti podblanickými obcemi obnovil za uplynulé čtvrtstoletí 30 tisíc stromů v 313 alejích o celkové délce 200km. Výsadbu většiny z nich finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu, mnohé kofinancoval Středočeský kraj.

Ministr Richard Brabec v úvodním slově zdůraznil význam výsadeb zeleně pro zadržování vody v krajině zvláště v době, kdy se naše země musí připravit na nadcházející období sucha. „Musíme počítat s tím, že období vodního blahobytu skončilo. Už teď víme, že naše lesy, které ze 60% tvoří smrky, budou mít v budoucnu velké problémy kvůli suchu. O to více pak my a naši potomci oceníme význam těchto listnatých stromů, které sázíme dnes,“ upozornil ministr.

Hejtmanka Středočeského kraje Jarmila Pokorná Jermanová ocenila zejména místní iniciativu a spolupráci obcí a ochránců přírody.

Starosta Ratměřic Viktor Liška potvrdil smysluplnost a praktičnost výsadby remízů a alejí, které rozčleňují velké lány polí: „Svah, na kterém naši dědové hospodařili na terasovitých políčkách, přeměnili naši otcové na jeden velký lán. Z něj každý větší déšť odnesl tuny půdy. Dnes se zase vracíme k osvědčenému a ve spolupráci s ČSOP vysazujeme remízy a aleje, které odnosu půdy brání.“  Podle jeho slov sami místní obyvatelé na nových alejích oceňují nejen chutné švestky, ale i to, že spolu s novou výsadbou obec obnovuje zaniklou cestu, kterou mohou bezpečně chodit děti do školy.

K otázce, zda je 200km alejí hodně nebo málo se vyjádři Pavel Pešout, předseda základní organizace ČSOP Vlašim, která program výsadby alejí realizuje: „V období kolektivizace zmizelo  v České republice 120 000 km polních cest,  30 000 km alejí a 30 000 ha polních remízů. 200 km vysazených alejí je v porovnání s tím teprve malý krůček k nápravě obrovských škod napáchaných na krajině. Čeká nás tedy ještě velký kus práce.“

 

 

Akci finančně podpořil Středočeský kraj.

 

 

Více informací: Ing. Karel Kříž, jednatel ČSOP Vlašim, karel.kriz@csop.cz, 777 800 458

 

Autor: Mgr. Kateřina Červenková
Kategorie: proběhlo
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj