Všechny aktuality

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

aktuality

9.03.2018

Začátkem týdne jsme zahájili práce v obci Bystřice. V loňském roce byl pro obec vypracován projekt a ten bude do podzimu roku 2018 zrealizován. V současné době probíhají práce spojené s kácením, což je možné do konce března, v době vegetačního klidu. Kácejí se stromy silně proschlé, staré nebo představující riziko pro zdraví a majetek. Několik stromů roste na místě, kam je špatný přístup, a proto bude nutné použít k jejich odstranění plošinu. Celkem bylo odstraněno 61 dřevin, do konce března pokácíme ještě další 3 kusy a některé stávající dřeviny budou seřezány tzv. na hlavu. V jarním a podzimním období se budeme věnovat výsadbám, aby se na sídliště zeleň vrátila. Podle projektu budeme vysazovat 44 alejových stromů a více než 700 kusů keřů.

Autor: Pavlína Čepková
Kategorie:
Projekt: