Všechny aktuality

Zeleň v Jankově

aktuality

1.03.2018

V loňském roce se nám podařilo vyhrát výběrové řízení na projekt Obnovy alejí okolo Jankova. Realizaci jsme zahájili v podzimních měsících. V první fázi bylo  nutné postavit oplocenku na místě bývalé rekultivované skládky. Po vytyčení pozemku geodetem jsme mohli postavit oplocenku, do které jsme následně vysadili 300 odrostků dubů, javorů a bříz a 360 ks keřů hlohu, brslenu, lísky a trnky.

V lednu letošního roku jsme zahájili další část prací na tomto projektu a to výřezem náletu vrůstajícího do korun starých ovocných stromů rostoucích v alejích kolem Jankova. Tím dojde k uvolnění korun stromů, které budou následně ošetřeny vhodným řezem a tím se prodlouží jejich životnost.

Autor: Pavlína Čepková
Kategorie:
Projekt: