Všechny aktuality

Výsadba nové aleje u obce Křížkový Újezdec

aktuality

23.05.2016

U obce Křížkový Újezdec jsme tento měsíc vysadili novou lipovou alej.


V rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) došlo k výsadbě jednostranné lipové aleje tvořené 28 lípami srdčitými u přjezdové cesty do obce Křížkový Újezdec. Tato cesta se nachází na okraji velmi rozsáhlého zemědělského pozemku, a nová výsadba  tedy tvoří významný protierozní a krajinotvorný prvek.
 

Autor: Pavlína Čepková
Kategorie:
Projekt: OP VK
OP VK